KMA News re 2020 International Martial Arts Games & Festival

สมาคมครูมวยไทย ร่วมกับเมืองพัทยา ประชุมหารือการจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5” ที่เมืองพัทยา 

วันนี้ (25 ก.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือการจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5” โดยมีนายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีนายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย พร้อมด้วย นายเควิน ลอยด์ รองประธาน World Muay Boran Federation และคณะทำงานจากสมาคมครูมวยไทย นำเสนอรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ด้วยสมาคมครูมวยไทย พิจารณาเห็นว่าพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เดินทางสะดวก มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบที่ได้รับความนิยม โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก เพื่อสัมผัสความงดงามของชายหาดและความสนุกที่จับต้องได้ รวมทั้งความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  โดยร่วมกับเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2563 ณ เมืองพัทยา เพื่อส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ซึ่งวันนี้ได้มีการประชุมหารือเพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดงาน ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนที่มีใจรักในศิลปะการต่อสู้ โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน จาก 6 ทวีป 48 ประเทศ ซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียน กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง ส่วนสถานที่ในการจัดงานนั้นจะมีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมและความเหมาะสมในเบื้องต้น  ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะนำเสนอในโอกาสต่อไป  สำหรับความคืบหน้า รายละเอียดการจัดงาน รวมทั้งมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย การจราจร การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการปฐมพยาบาล จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

Translations of Above

Thai Boxing Teachers Association in conjunction with the city of cuddle, the meeting of the event “Festival Thai Identity Martial Arts to the 5TH INTERNATIONAL” at the city of cuddle th.

Today (25 kor . 62) at 13.30 Mr. the at, the vice president of the city of the cuddle th, the president of the meeting of the meeting of ” Festival Thai Identity Martial Arts to the 5th international with Mr. Invent Gold, the head of development. Sports for tourism. T. T. Ji in, chief of affairs, acting director of peace and security, the relevant agencies attended the meeting with Mr. Shin., the Thai Boxing Association with Grand Master Mr. Kevin Lloyd, Vice President world muay boran. The Federation and staff from the Thai Boxing Teacher Association presents this event form at the meeting room of 231 sala that politics is cuddle baht.

With The Thai Boxing Association, we consider that cuddle pattaya is a popular tourist city that is not far from Bangkok. There are many tourist attractions that are popular by each year. There will be many tourists to experience the beauty of the beach and the fun that is tangible. As well as the availability of utilities and public services, together with the city of cuddle, the host is hosting the event “Festival Thai Identity Martial Arts to the 5TH INTERNATIONAL” between 8-17 March 2563 at the city. Cuddle medicine to promote and develop the martial arts of Thai identity to be recognized both from Thais and foreigners. It is preserved that the cultural heritage of Thailand, which today has a meeting to share, considering the hosting pattern, which the event has received attention from. People with love in martial arts, with over 1,000 registered participants from 6 Continents, 48 countries, which will make money circulation, stimulate tourism economy. Another way, the venue will be available. On the ground to explore the preliminary readiness and decency, the public relations and publish will be presented on the next opportunity for progress, detail, hosting, including security measures, traffic safety, environmental management and first aid will invite the relevant agencies to attend the meeting again to prepare for the event. To achieve the next purpose