Author Archives: GM Kevin

KMA News re 2020 International Martial Arts Games & Festival

สมาคมครูมวยไทย ร่วมกับเมืองพัทยา ประชุมหารือการจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5” ที่เมืองพัทยา 

วันนี้ (25 ก.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือการจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5” โดยมีนายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีนายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย พร้อมด้วย นายเควิน ลอยด์ รองประธาน World Muay Boran Federation และคณะทำงานจากสมาคมครูมวยไทย นำเสนอรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ด้วยสมาคมครูมวยไทย พิจารณาเห็นว่าพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เดินทางสะดวก มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบที่ได้รับความนิยม โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก เพื่อสัมผัสความงดงามของชายหาดและความสนุกที่จับต้องได้ รวมทั้งความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  โดยร่วมกับเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2563 ณ เมืองพัทยา เพื่อส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ซึ่งวันนี้ได้มีการประชุมหารือเพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดงาน ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนที่มีใจรักในศิลปะการต่อสู้ โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน จาก 6 ทวีป 48 ประเทศ ซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียน กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง ส่วนสถานที่ในการจัดงานนั้นจะมีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมและความเหมาะสมในเบื้องต้น  ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะนำเสนอในโอกาสต่อไป  สำหรับความคืบหน้า รายละเอียดการจัดงาน รวมทั้งมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย การจราจร การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการปฐมพยาบาล จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

Translations of Above

Thai Boxing Teachers Association in conjunction with the city of cuddle, the meeting of the event “Festival Thai Identity Martial Arts to the 5TH INTERNATIONAL” at the city of cuddle th.

Today (25 kor . 62) at 13.30 Mr. the at, the vice president of the city of the cuddle th, the president of the meeting of the meeting of ” Festival Thai Identity Martial Arts to the 5th international with Mr. Invent Gold, the head of development. Sports for tourism. T. T. Ji in, chief of affairs, acting director of peace and security, the relevant agencies attended the meeting with Mr. Shin., the Thai Boxing Association with Grand Master Mr. Kevin Lloyd, Vice President world muay boran. The Federation and staff from the Thai Boxing Teacher Association presents this event form at the meeting room of 231 sala that politics is cuddle baht.

With The Thai Boxing Association, we consider that cuddle pattaya is a popular tourist city that is not far from Bangkok. There are many tourist attractions that are popular by each year. There will be many tourists to experience the beauty of the beach and the fun that is tangible. As well as the availability of utilities and public services, together with the city of cuddle, the host is hosting the event “Festival Thai Identity Martial Arts to the 5TH INTERNATIONAL” between 8-17 March 2563 at the city. Cuddle medicine to promote and develop the martial arts of Thai identity to be recognized both from Thais and foreigners. It is preserved that the cultural heritage of Thailand, which today has a meeting to share, considering the hosting pattern, which the event has received attention from. People with love in martial arts, with over 1,000 registered participants from 6 Continents, 48 countries, which will make money circulation, stimulate tourism economy. Another way, the venue will be available. On the ground to explore the preliminary readiness and decency, the public relations and publish will be presented on the next opportunity for progress, detail, hosting, including security measures, traffic safety, environmental management and first aid will invite the relevant agencies to attend the meeting again to prepare for the event. To achieve the next purpose

News About Dab Thai MOU

It gives me great pleasure in announcing the MOU signing between the Dab Thai Association from the K.M.A. and the Dab and Krabi Krabong Association under the Sport Authority.

The MOU which will link both Associations I’m all ways to promote World wide making Dab Thai a Martial Art.

All preparations and plans are on the way for the Next World Championships during the World Games in Bangkok 2010

 

IMG_4597 IMG_4598

2019 Thailand Games

It gives me great pleasure in Congratulation all the Organising Committee including GM Woody his head of staff GM Kevin Lloyd, and all the staff associated to help make the 4th International and Thai Martial Arts Games & Festival such a Hugh success.

Plans are ongoing for the next edition of this spectacular event in 2020…

 

Brazilian State Championships

 

It give us the W.M.B.F. & W.M.O great plesure to announce the Brazilian Start Championships win by the CBMB and Preisden Alexandre Carneiro, for all info about these Championships please contact them direct. + 5551983252 or E:mail Alexandre-kc@hotmail.com

The CBMB is the official WMBF Representative for Brazil and has the full Right to select any team to represent Brazil in Thailand or any other Country during World Event.

This Event will be on the 11th May 2019

Brazil State Champs2019 jpeg 2

Happy New Year for 2019

The President of the WMBF, would like to wish everyone a spectacular and prospurus 2019.

The Vice President General Secretary and Executive Committee, would also like to wish everyone a fantastic Year.

We are looking forward to seeing everyone in March at the Games & Festival 8th March to 18th 2019 in Bangkok…

New logo 2019

South America and Mexico Schedule 2018

The WMBF & KMA, are sending GM Kevin to conduct yet more educational Seminars, with our WMBF representatives in Brazil and Mexico.

The tour will start in Rio from the end of August and start of September in Goias, I have listed all the poster so far for the different states where seminars will take place, contact information is on each poster.

 

Rio De Janeiro 30 AugGoias 1 sept Rio Grand Do Sul 14 Sept Savador 16 Sept Espirito Santo 12-13 Sept  Brazilia 2 sept    IMG_6535